Suara Murni


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com

Sunday, August 30, 2009

Puisi 8

PENITIAN MAGHFIRAH

keampunan dari-mu satu pengharapan,
ketinggian 'arash-mu menjadi inspirasi,
kekasih-mu senantiasa dikenangi lagi,
kerana pengorbanan-nya aku teruji.

penitian demi hari mencerminkan diri,
perubahan sikap perlu disemaikan kini,
penyampaian muzakarah tarbiyah diberi,
pendakwah jua wajarlah ditauladani.

maghfirah-mu amatlah kusanjungi,
manisnya kehidupan ini andai dicintai,
manakah diri-mu ingin aku jejaki nanti,
mampukah daku memasuki syurga-mu?

zahirkan hamba-mu dengan berzikir,
zahirkan hamba-mu dengan selawat,
zahirkan hamba-mu dengan tadarus,
zahirkan hamba-mu dengan tawadhu'.

ucapan salam sejahtera menjadi amalan,
salam ramadhan buat sahabat sejati... .Tuesday, August 25, 2009

Saat Mencari Rahmat-Mu

assalamualaikum w.b.t.

sejak beberapa hari di bulan ini, aku berasa sungguh bertuah kerana masih diberi peluang untuk terus menikmati nikmat iman dan keindahan alam ini. siang dan malam aku senantiasa mencari damba kasih-Mu agar sentiasa diberkati hidup ini.

amnya, masyarakat Malaysia seringkali terleka dengan kemewahan dunia semata-mata walhal bulan ini penuh unik sebenarnya bagi para pemimpin dari kalangan ulama'. mengapa? di bulan inilah kita berpeluang meneroka segala rahsia dan mendapatkan keluasan rezeki.

sebenarnya, karya kali ini ditulis adalah untuk memberi tahu bahawa bulan ini merupakan antara bulan yang penuh barakah berbanding bulan yang lain di mana bulan ini ditutup pintu neraka malahan diikat semua syaitan manakala dibuka luas pintu syurga dan rahmat serta malaikat mengaminkan doa kaum muslimin dan muslimat.

sebagai penutup, penulis ingin memohon beribu kemaafan atas segala ketelanjuran yang berlaku sepanjang menulis serta apa yang kurang memuaskan hati pembaca.

sekian, terima kasih.

wassalam.

Tuesday, August 18, 2009

Falsafah Perkahwinan Dalam Islam

Firman Allah S.W.T.

'Maha suci Allah yang menjadikan kejadian semua berpasangan dari sesuatu yang tumbuh di bumi, dari mereka (manusia) dan dari sesuatu yang mereka tiada mengetahui.'

(Yaasin: 36)

Jika kita perhatikan kejadian di langit dan di bumi, jelas menampakkan kebenaran ayat ini. Setiap yang kita saksikan ada pasangannya. Keadaan tanah di bumi, tidak sama rata semuanya, bahkan dijadikan berpasangan antara tinggi dan rendah. Di suatu kawasan penuh dengan tumbuhan menghijau. Di kawasan yang lain berpadang pasir. Daratan berpasangan dengan lautan. Pokok-pokok yang meliputi bumi ini ada yang jantan dan betina. Kemudian Allah jadikan pula malam berpasangan dengan siang meliputi alam ini. Binatang-binatang yang hidup di daratan dan di lautan juga berpasangan jantan dan betinanya. Demikian pula manusia. Atom yang sangat halus yang tidak dapat dilihat dengan pandangan mata dan terdiri dari komponen-komponen yang berpasang-pasangan.

Jika kita bertanya apakah hikmat Allah S.W.T. menjadikan berbagai-bagai jenis kejadian ini dalam keadaan berpasangan? Kita sudah tentu dapat memahaminya dengan mudah. Cuba kita bayangkan bagaimana keadaan alam ini sekiranya ia sentiasa dalam keadaan malam, bumi berkeadaan pamah, semuanya berpadang pasir Manusia semuanya lelaki atau semuanya perempuan. Keadaan dunia seperti ini tentu membosankan dan kejadian ini tidak melahirkan keturunan. Manusia akan hapus dalam jangka waktu yang singkat. Dengan adanya pasangan, dunia kelihatan indah dan sesungguhnya kejadian Allah S.W.T. ini sangat indah.

Lelaki Dan Perempuan Dalam Kejadian Manusia

Dengan memberikan sedikit peihatian kepada kejadian alam ini, anda pasti mengerti mengapa anda dijadikan lelaki atau perempuan. Kedua-duanya dari acuan yang sama iaitu manusia yang dibentuk dari unsur-unsur kemanusiaan. Tetapi yang satunya berwatak keras dan yang satu lagi lemah gemalai. Gerak langkah melambangkan kekuatan dan gerak langkah wanita melambangkat,i keindahan. Sifat-sifat tersendiri yang ada pada lelaki dan wanita itu menunjukkan bahawa kekuatan lelaki dijadikan sebagai pelindung kecantikan wanita.

Betapa indahnya kehidupan manusia ini dengan adanya pasangan di dalam kejadiannya. Betapa jemu dan bosan kehidupan ini jika yang menjadi penghuni alam lelaki semuanya, atau perempuan semuanya. Jadi, kejadian berpasangan antara lelaki dan perempuan it merupakan ramuan yang mengindahkan kehidupan. Allah S.WT. berfirman:

'Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ia menjadikan untuk kamu pasangan dari jenis kamu sendiri untuk kamu tinggal tenteram di sampingnya dan dijadikan di antara kamu kasih sayang dan belas kasihan. Semuanya itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. '

(ar-Ruum:21)

Kejadian berpasangan juga sebagai saluran untuk meneruskan keturunan manusia.Allah S.WT. berfirman:

'Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu semua dari jiwa yang satu dan dijadikan daripadanya pasangannya dan berkembang daripada keduanya banyak lelaki dan perempuan... '

(An-Nisa':1)

Dengan keterangan di atas jelas sekali hikmatallah menjadikan manusia dari lelaki dan wanita, pertama untuk memperindahkan kehidupan manusia itu sendiri. Kedua untuk mengekalkan ketuninan manusia di dalam jangka waktu yang panjang sehingga Allah S.W.T. menentukan berakhirnya sejarah manusia di bumi ini. Ini semuanya adalah rahmat Allah S.WT. kepada manusia yang diamanahkan untuk mengendalikan ulusan di bumi sebagai khalifah-Nya.

Mengapa Berkahwin

Manusia akan menghadapi berbagai kepincangan sekiranya pergaulan lelaki dan wanita tidak diatur dan disusun mengikut peraturan tertentu. Tajuan perkahwinan ialah menyusun pergaulan antara lelaki dan wanita supaya dapat mewujudkan suasana kasih sayang yang memperindahkan kehidupan. Tanpa penyusunan yang rapi di dalam peigaulan di antara lelaki dan wanita, kepincangan tidak dapat dielakkan. Kerana itu, perkahwinan disyariatkan. Dalam perkahwinan, ditentukan kewajipan-kewajipan dan peraturan-peraturan yang akan membawa kebahagiaan kepada pasangan yang mematuhinya. Sebahknya jika peraturan-peraturan itu tidak dipatuhi, sama ada kerana kejahilan atau sengaja mengingkarinya, pasangan itu sentiasa dilanda arus yang menjadikan suasana hidup mereka tidak tenteram.

Membentuk Keluarga

Peraturan yang ditetapkan itu, menentukan pembentukan keluarga di dalam satu institusi masyarakat yang dinamakan rumahtangga. Rumahtangga adalah tahap pertama pembentukan masyarakat. Sebagaimana masyarakat yang besar memerlukan penyusunan yang rapi, begitulah juga masyarakat lumahtangga memerlukan penyusunan. Pembentukan rumahtangga secara bersekedudukan bebas tanpa perkahwinan dan perlindungan undang-undang melambangkan suatu pembentukan rumahtangga yang tidak tersusun. Ia akan berkembang menjadi belukar dan hutan belantara yang hidup di dalamnya binatang-binatang buas. Hak-hak suami isteri tidak dapat dibela dan diberi keadilan di dalam kehidupan seumpama ini.

Sebaliknya, rumahtangga yang dibentuk meneiusi perkahwinan yang tertakluk kepada peraturan-peraturan tertentu yang lengkap dan sempurna, akan menjadi seperti pohon-pohon yang ditanam secara tersusun. jika pohon-pohon ini terus dipelihara, ia kekal menjadi taman indah yang menyegarkan kehidupan. Demikianlah halnya sebuah rumahtangga yang diikat dengan perkahwinan akan menjadi tempat yang paling indah dalam kehidupan dan kebisingan anak-anak meniadi seperti siulan burung-burung di taman yang indah.

Rumahtangga Sebagai Masyarakat Kecil

Mendirikan rumahtangga dalam Islam bukan ulusan individu seperti yang difahami dalam kehidupan bangsa lain terutama bangsa Barat. Rumahtangga dalam Islam merupakan bahagian penting masyarakat dan masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam pembentukan-

Falsafah Perkahwinan Dalam Islam

Oleh kerana perkahwinan adalah perkembangan daripada keluarga yang sedia ada dan hubungan antara kcluarga baru dan yang sedia ada wajib diperteguhkan dan oleh kerana keluarga baru itu sebahagian daripada masyarakat yang boleh mempengaruhi keadaan baik buruk masyarakat, maka perkahwinan yang tidak menghormati masyarakat, seperti kahwin lari, tangkap basah dan lain-lain, sangat dikeji oleh Islam, melainkan di dalam keadaan-keadaan tertentu, di mana pemerintah boleh menggantikan tempat sebagai wali bagi menggantikan wali daripada keluarga si isteri.

Prinsip Pembentukan Keluarga Islam

Sebagai Nizamul Hayah (peraturan hidup) yang syamil (lengkap) dan sempuma, yang merangkumi pembentukan masyarakat yang sejahtera, Islam telah menetapkan peraturan peraturan perkahwinan dan perjalanan keluarga dengan sempuma. Peraturan ini tidak hanya berbentuk undang-undang tetapi juga menerusi pembentukan rasa tanggung-jawab dan menghormati nilai-nilai akhlak yang dibina menerusi kesedaran beragama yang dipupuk menerusi pendidikan. Kesempurnaan undang-undang yang mengawal perjalanan keluarga tidak mencukupi bagi menjamin ketenteraman keluarga itu. Keluarga mesti disusun dan dikawal oleh rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak Islamiyyah. Rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak itu hanya akan berkembang subur di kalangan orang-orang yang mempunyai kesedaran keagamaan. Kesedaran keagamaan yang terpenting ialah apabila seseorang itu sentiasa mengingatiallah S.WT. dan takut kepada-Nya. Kesedaran ini meiupakan kawalan berkesan untuk seseorang mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Tanpa kesedaran ini peraturan yang sempurna tidak memberi banyak kesan, kerana orang yang tidak dapat mengawal dirinya dengan kesedarannya terhadap wujudnya Allah S.W.T. dan takut kepada-Nya, akan dengan mudah melanggar undang-undang dan peraturan itu. Apabila undang-undang tidak dihormati, ia tidak bermakna lagi walau bagaimana sempurnapun undang-undang itu.

Dalam menyusun keluarga yang tenteram dan sejahtera, Islam berpandu kepada dua prinsip.

1. Didikan yang mengukuhkan kesedaran beragama (di dalamnya disuburkan perasaan taat kepada Allah, tidak menganiaya sesama manusia, belas kasihan, bertimbang rasa dan lain-lain)

2. Undang-undang dan peraturan yang menentukan kewajipan, hubungan antara suami isteri, kewaiipan terhadap anak-anak, nafkah, peraturan jika berlaku perselisihan dan penceraian dan sebagainya.

Kepincangan dan kegelisahan yang banyak berlaku di dalam keluarga Islam hari ini adalah kerana pembentukannya tidak sangat memenuhi kehendak-kehendak Islam. Selain daripada kurangnya asas-asas keagamaan, pasangan suami isteri pula jahil tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara mereka, dan tanggungjawab keduanya terhadap anak-anak.

Peraturan Mencari jodoh

Sebelum sesebuah keluarga dibentuk, Islam telah menetapkan terlebih dahulu pertimbangan dalam men cari pasangan dengan tujuan menjamin kesejahteraan. Rasulullah S.A.W. melarang kecantikan dan kekayaan menjadi ukuran penting di dalam memilih isteri, tetapi hendaklah memilih yang berpegang kepada agama. Sabda baginda yang bermaksud:

'Janganlah mengahwini wanita-wanita kerana kecantikan. Mungkin kecantikan itu memburukkan hidup. Jangan mengahwini mereka kerana harta, mungkin harta itu menyebabkan kezaliman mereka. Tetapi kahwinilah mereka atas dasar agama. Seorang sahaya yang hitam, berbibir tebal yang beragama adalah lebih baik.

(Diriwayatkan oleh Ibn Majah).

Begitu juga bagi seorang wanita, janganlah menjadikan pangkat dan harta sebagai pertimbangan asasi di dalam memilih suami, kerana pangkat dan harta tanpa akhlak dan agama menjadi punca fitnah yang akan merosakkan kehidupan rumahtangga.

Keturunan Dan Kufu'

Salah satu asas pertimbangan, selain daripada keagamaan seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, ialah keturunan bakal isteri itu. Aspek yang penting yang hendak ditinjau ialah dari segi kesihatan dan keadaan hidup keluarga. Dari segi kesihatan, perlu dikaji sama ada bakal isteri dan suami mempunyai keluarga yang mempunyai penyakit keturunan. Ini tidak bermakna wanita yang mempunyai keluarga yang beipenyakit tidak boleh dikahwini dan dipandang hina. Bahkan apa yang dimaksudkan di sini ialah ketehtian di dalam membentuk keluarga yang mahu mencapal peringkat yang ideal.

Demikian juga perlu ditinjau aspek keadaan hidup keluarga bakal isteri, saina ada berpegang teguh kepada agama dan akhlak atau tidak. Keadaan dan suasana rumahtangga ibu bapa, sudah tentu mempengaruhi kehidupan anaknya. Sekiranya bakal suami isteri itu daripada keluarga yang tidak menghormati agama dan akhlak, sudah tentu sukar untuk membentuk suasana yang sesuai dengan kehendak Islam dalam keluarga tersebut.

Satu masalah lagi yang menjadi tanda tanya ialah perkahwinan sekufu' atau setaraf. Adakah Islam mengakui suami isteri itu bertaraf-taraf. Jawapannya ya. Taraf ini diukur dari darjat kehidupan. Tentulah tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang suka berpoya-poya dan berbuat maksiat dengan orang yang warak. Dari aspek inilah Islam melihat adanya perbezaan hidup manusia. Walaupun begitu dari segi nilai kemanusiaan, manusia itu sama. Manusia yang jahat pun, dari sudut peri kemanusiaan, perlu diberi pertolongan dan dihormati sebagai manusia. Dari semua perbezaan hidup dan nilai-nilai hidup manusia, tidak ada yang lebih mulia daripada insan yang bertakwa. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan apabila Islam mengakui darjat-darjat hidup manusia. .

Perkahwinan kufu' ialah perkahwinan di antara suami dan isteri yang mempunyai persamaan dari segi keadaan hidup. Memang ada aliran hukum di dalam perundangan Islam yang tidak melihat perkara ini sebagai penting. Mereka memandang tidak penting yang kaya berkahwin dengan yang miskin, yang berpangkat berkahwin dengan yang tidak berpangkat. Aliran ini melihat dari aspek kemanusiaan semata-mata, yakni Allah S.W.T. menjadikan manusia sama sahaja. Tetapi satu aliran hukum lagi dalam peiundangan Islam iaitu aliran al-Syafiyyah, memandang perbezaan taraf hidup sama ada dari segi kekayaan, ilmu, akhlak dan lain-lain mempunyai pengaruh dalam menentukan kehidupan rumahtangga, kerana realiti kehidupan seperti ini tidak boleh diperkecilkan. Seorang perempuan kaya yang sudah biasa dengan kehidupan mewah, sudah tentu menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan baru yang disediakan oleh suaminya yang miskin. Kesukaran ini boleh menimbulkan masalah yang rumit. Demikian juga seorang suami yang warak berkahwin dengan isteri yang suka berpoya-poya, sudah tentu akan menimbulkan masalah yang melibatkan hubungan suami isteri itu. Inilah realiti kehidupan alam perkahwinan yang perlu mendapat perhatian perundangan dan dari sinilah timbuinya masalah kahwin sekufu'.

Aliran perundangan al-Syafiyyah, memberi hak kepada wali untuk melarang anak perempuan berkahwin dengan orang yang tidak sekufu' dengannya untuk mengelak daripada masalah ini dan untuk kepentingan hidup anaknya. Demikian juga aliran ini memberi hak kepada anak perempuan membantah wali mengahwinkah dirinya dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, demi untuk menjaga kepentingan diri dan kehidupannya di masa hadapan.

Keharusan Berpoligami

Di antara persoalan yang meniinbulkan masalah paling kontroversi dalam unisan perkahwinan umat Islam ialah keharusan berpoligami. Ia dijadikan bahan oleh setengah golongan untuk mengecam Islam dan ramai wanita yang tidak puas hati dengan pelaksanaannya.

Bagi menghuraikan masalah ini, terlebih dahulu mestilah difahami apakah yang dimaksudkan dengan keharusan itu. Dari segi perundangan, harus bererti sesuatu yang tidak diseksa dan tidak diberi pahala kepada orang yang melakukannya. Ertinya, ia tidak mempunyai obligasi dari segi hukum. Tetapi, keharusan berpoligami ini dari segi pelaksanaannya bukan sahaja tunduk kepada hukum ini. Ia juga tertakluk kepada prinsip pembentukan keluarga yang telah diterangkan sebelum ini iaitu perasaan tanggungjawab dan perasaan-perasaan lain yang dituntut oleh Islam. Sungguhpun dari segi perundangan, poligami boleh dilaksanakan tetapi bukan tanpa mempunyai pertimbangan lain yang dikehendaki agama. Pertimbangan ini termasuklah apa yang dikatakan oleh ahli-ahli tasawwuf bahawa tidak dinamakan seseorang itu bertaqwa sehingga ia meninggalkan yang harus untuk menjaga dirinya dari melakukan yang haram.

Dengan sebab itu, jika sesuatu yang harus itu boleh mendorong kepada melakukan yang haram, maka seseorang yang bertaqwa akan meninggalkan yang haius itu untuk menjaga dirinya dari melakukan yang haram.

Dalam masalah poligami, seseorang itu hendaklah menjauhi sekiranya berkahwin lebih daripada satu menyebabkan ia mencuaikan hak-hak isteri dan anak-anak yang diwajibkan ke atasnya, seperti memberi nafkah dan lain-lain. Walaupun hukum mengharuskan, tetapi ia terus menanggung dosa kerana kecuaiannya menjalankan kewajipan tediadap anak-anak dan isteri-isteri. Jika perkara ini menjadi penyakit masyarakat yang menular, pemerintah boleh mengenakan peraturan-peraturan untuk mencegah kerosakan yang timbul daripadanya.

Penggunaan maksud keharusan berpoligami secara wajar dapat dilihat daripada contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. dan masyarakat Islam pertama yang dibentuk oleh baginda. Dengan penggunaan yang wajar ini, poligami bukan menjadi masalah kepada masyarakat, tetapi mempakan cara bagi menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam masyarakat iaitu pembelaan tediadap anak-anak yatim dan janda-janda yang menderita kerana kehilangan atau kematian suami.

Pada masa sekarang masalah seperti di atas masih lagi wujud dan tetap akan wujud selagi adanya manusia. Kerana itu poligami tetap berfungsi memberi kebaikan kepada masyarakat jika keharusan ini tidak disalahgunakan. Tetapi sekiranya poligami disalahgunakan dan dilakukan semata-mata untuk memuaskan nafsu dan menempah dosa, ia akan menjadi masalah dan langkah-langkah mengawalnya hendaklah dilakukan oleh pemerintah dengan mengenakan peraturan-peraturan tertentu untuk mengelak keiosakan.

Perancangan Keluarga

Beralih kepada perbicaraan mengenai perancangan keluarga. Perkara ini juga menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Perancangan keluaiga mengandungi dua program. Pertama merancang kelahiran anak dengan menghadkan kelahiran atau membatasinya. Kedua, menyusun pe@alanan keluaiga untuk mencapai kesejahteraan dengan memberi perhatian kepada kebajikan, kesihatan dan keselesaan hidup keluaiga serta memastikan perkembangan yang sihat dalam pertumbuhannya.

Program pertama yang bertujuan membataskan kelahiran anak itu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli fikir barat yang bernama Maltus. Pada pendapat beliau, perkembangan penduduk dunia, jika dibandingkan dengan pertambahan pengeluaran bahan makanan adalah tidak seimbang. Perkembangan penduduk berjalan dengan kadar 2,4,6,8, sedangkan pertambahan bahan-bahan makanan dengan kadar 1,2,3,4. Jika perkembangan seperti ini terus berjalan, satu bencana kekurangan bahan makanan akan berlaku dan manusia akan menghadapi masalah kelaparan.

Dalam program yang kedua, kita mestilah memberi sokongan bagi menjayakan usaha membaiki keadaan kesihatan, kebajikan dan kesejahteraan keluarga. Tetapi sukalah ditegaskan di sini, usaha-usaha ke arah mencapai tujuan tersebut tidak akan dicapai, sekiranya unsur-unsur akhlak dijadikan program sampingan sahaja. Suatu program yang bersifat menyeluruh hendaklah dirangka untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang sebenar. Program ini, jika hendak dipercayai oleh rakyat secara berterusan tidak seharusnya dijadikan alat atau piling bagi melaksanakan usaha menghadkan kelahiran anak. Niat yang tidak jujur seperti ini akan menimbulkan akibat buruk dan kesan yang tidak sihat kepada masyarakat.

Kewajipan Dan Tanggungjawab

Seseorang yang hendak mendirikan rumahtangga hendaklah menginsafi bahawa kewajipan dan tanggung-jawab sedang menantinya. Membina keluarga bertnakna bertambahnya tanggungjawab tediadap isteri dan anak-anak. Di sini digariskan beberapa tanggungjawab penting suami dan isteri di dalam rumahtangga.

Kewajipan Suami

1. Suami adalah ketua kelualga, pelindung isteri dan anak-anak. Sebagai pelindung keluaiga dan ketua unit masyarakat yang kecil ini, suami berkewajipan mangawal, membimbing, menentukan tugas, menyelaraskan ke@a, berusaha mencari keperluan hidup keluarga dan berusaha menyediakan faktor-faktor kebahagiaan dan keselamatan keluarganya.

2. Dia wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian dan makan minum keluarga. Dia wajib mengajar anak isterinya dengan hukum-hukum agama. Kalau tidak mampu mengajar sendiri dia wajib menanggung biayanya. Dalam hal ini suami yang bijak awal-awal lagi akan memilih isteri yang beragama. Dengan itu dapat meringankan beban dan kewajipannya mengajar agama kepada isterinya. Isteri yang beragama itu, pasti dapat beke@asama mendidik anak-anak dalam kehidupan beragama.

3. Pentadbiran suami di dalam iumahtangga hendaklah berdasarkan rahmah (kasihan belas) berakhlak dan contoh yang baik. la bertanggungjawab di hadapan Allah S.WT. terhadap keluarganya. Bersikap baik dan adil di dalam mengendalikan nunahtangga adalah penting. Rasulullah s.a.W mensifatkan orang yang baik ialah orang yang baik kepada ahli rumahnya.

4. Suami hendaklah mengasuh isteri dengan baik. Rasulullah s.a.w. menyifatkan kaum wanita sebagai amanah Allah S.W.T. Amanah itu hendaklah dijaga dengan cermat. Misalnya jika kita diamanahkan sesuatu barang dan barang itu rosak di tangan kita, tentulah ia akan melibatkan nama baik kita. Sebab itu Rasulullah s.a.w. berpesan supaya bersikap baik terhadap wanita dan sentiasa memesan mereka supaya berkelakuan baik.

5. Tanggungjawab suami adalah penting di dalam membina keluarga. Tidak sah pernikahan orang yang tidak boleh mengendalikan urusan rumahtangga seperti pernikahan kanak-kanak dan orang gila. Adapun orang yang bodoh (safah) yang ditahan dari mengurus harta benda dan dirinya, tidak sah berkahwin melainkan dengan izin walinya. Orang yang mempunyai keinginan berkahwin tetapi tidak sanggup menyediakan mahar dan nafkah tidak digalakkan berkahwin, kata AI-Syafiyyah, sunat tidak berkahwin bahkan hendaklah berpuasa kerana puasa itu penahan keinginan.

Demikian juga orang yang tidak mempunyai keinginan dan hendak menumpukan perhatian kepada ibadah tidak digalakkan berkahwin. Ulama berselisih pendapat mengenai orang yang tidak mempunyai keinginan yang mampu menyediakan makan dan nafkah dan tidak Dula hendak menumpukan seluruh hidupn-y-a- kepada ibadat sahaja. Menurut satu pendapat, tidak disunatkan. Menurut pandapat lain sunat ia berkahwin.

Kita dapat melihat dengan jelas bahawa perkahwinan itu hanya digalakkan bagi mereka yang sanggup menunaikan tanggungjawab. Apabila berkahwin, menunaikan tanggungjawab kepada keluarga adalah wajib.

Kewajipan Isteri

Apabila suami sebagai ketua di dalam lumahtangga, maka isteri itu timbalannya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab tertentu. Di antara tanggungjawab isteri ialah:

1. Bergaul dengan suami secara baik. Menuiut ulama Mazhab As-Shafie, wajib bagi isteri menggauli suaminya dengan baik.

2. Mengendalikan kerja-kerja rumah. Menurut riwayat Janzani, Rasulullah s.a.w menentukan kewajipan anaknya Fatimah mengurus rumah dan Ali mengurus kerja-kerja di luar rumah. (AI Mar'ah fi Tasawwuri Islam, m.s 105, oleh Abdul Muta'al AI Jibry).

3. Berhias untuk suami. Isteri hendaklah sentiasa berada di hadapan suami dalam keadaan menarik dan kemas. Dengan itu suami menjadi terhibur ketika di sampingnya. Tugas ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh isteri kecuali mereka yang faham dan benar-benar perihatin.

4. Pujuk memujuk adalah penting dalam kehidupan rumahtangga. Ibn al-Aswad AI-Dualy berkata kepada isterinya:

'Apabila kamu melihat aku marah, tenangkanlah aku. Apabila aku melihat kamu marah, aku pula menenangkan kamu. Jika tidak janganlah kita bersama-sama. '

5. Isteri hendaklah taat kepada suami. Di dalam sesuatu tindakan, jangan sekali-kali membelakangkan suami, kerana dia ketua rumah-tangga. Jika hendak keluar rumah mestilah mendapat izin dari suami terlebih dahulu. Isteri pula hendaklah memahami tugas dan kewajipan suami di luar. Sekiranya ke@a itu untuk Allah S.W.T. dan RasuINya, ia mestilah menyokongnya, memberi galakan dan semangat dan menasihatinya supaya tidak berputus asa.

6. Wanita hendaklah sentiasa menjaga kehormatan diri dan nama suami. Wanita yang menjaga kehormatannya dianggap oleh Rasulullah S.A.W. sebagai wanita yang baik dan patut menjadi ukuran bagi lelaki yang hendak memilih isteri.

Inilah di antara kewajipan isteri terhadap suami. Apabila setiap pihak menunaikan tanggungjawab, akan berkembanglah mawaddah atau kasih sayang. Batas-batas dan tanggungjawab suami isteri ini ditetapkan oleh Islam sebagai peraturaif yang bertujuan mengukuhkan kehidupan dan hidup di dalam suasana ibadah kepada Allah S.WT. Rumahtangga akan hancur jika sekiranya setiap pihak mengabaikan tanggung-jawabnya. Dengan mengamalkan prinsip agama dengan betul, akan wujudlah keluarga bahagia yang merupakan tahap pertama pembentukan masyarakat Islam.

Masyarakat Islam

Untuk mengakhiri perbincangan kita ini elok juga ditinjau sikap umat Islam hari ini teihadap perkahwinan.

Sejak kejatuhan umat Islam dari memegang teraju kepimpinan manusia, dengan kemunculan tamadun barat, ajaran Islam diusahakan supaya lenyap sedikit demi sedikit daripada kehidupan kaum muslimin. Paling tidak ia dikelirukan sehingga masyarakat Islam mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara kesamaran. Kejahilan umat Islam teihadap agamanya, bukan kerana serangan daripada barat sahaja. Keruntuhan personaliti juga turut terlibat sehingga kecintaan kepada ilmu dan kegigihan mempelajarinya menjadi bertambah malap. Akhlak yang baik dan nilai-nilai yang mulia beransur-ansur menjadi layu dengan kemaraan nilai-nilai songsang. la mudah sahaja memenuhi kekosongan dan menguasai kelemahan yang sudah merata di kalangan masyarakat.

Keadaan yang disebutkan di atas mempengaruhi sikap masyarakat Islam dalam segenap kehidupan iaitu politik, ekonomi dan sosial, khususnya dalam kehidupan keluarga yang menjadi tajuk pembicaraan kita. Dengan lain perkataan, suasana pembentukan keluaiga hari ini dan kelemahan-kelemahan yang teidapat di dalamnya, bukanlah semata-mata hasil daripada serangan nilai-nilai songsang tetapi juga kerana kelemahan yang sedia wujud dalam masyarakat Islam setelah berlakunya krisis personaliti Islam dan kerenggangan nilai-nilai Islam daripada kehidupan.

Walaupun pada umumnya masyarakat kita masih menganggap perkahwinan itu suatu ikatan suci, tetapi minat untuk mempertahankan kesucian itu makin berkurangan dengan berkembangnya maksiat dan lumrahnya perzinaan. Lebih-lebih lagi perzinaan yang berlaku di kalangan ora ng yang sudah beristeri atau bersuami. Kerana itulah maka tujuan perkahwinan untuk menjaga kesucian (Iffah) tidak sangat diperhitungkan oleh banyak kalangan masyarakat kita. Namun begitu, tidaklah boleh dikatakan penyakit ini be@angkit kepada semua lapisan masyarakat kita. Masih banyak lagi di kalangan kita yang tetap memeliharaiffah ini dan mempertahankannya. Masyarakat kita belumlah sampai kepada peringkat kerosakan seperti masyarakat barat. Tetapi jika sekiranya tidak diawasi dan langkah-langkah berkesan tidak diambil, tidak mustahil perkembangan yang meruntuhkan itu akan turut menyerang dan melanda masyarakat kita.

Bersekedudukan adalah akibat pembahan sikap terhadap perkahwinan. Perkembangan ini jika dibiarkan akan menggugat kesucian ikatan perkahwinan dan meletakkan institusi keluarga dalam keadaan yang tidak dikawal oleh peraturan dan nilai-nilai akhlak. Perkembangan ini sebenarnya mempakan masalah yang sangat serius yang tidak boleh dihadapi oleh mahkamah semata-mata., tetapi selunih masyarakat adalah terlibat di dalam usaha mencegahnya dan kekuatan masyarakat dalam menolak perkembangan ini adalah lebih berkesan daripada hukuman mahkamah. Untuk mempertahankan kesucian perkahwinan dan keutuhan institusi keluarga yang mempunyai peraturan yang membawa kepada kesejahteraan, nilai-nilai Islam hendaklah diperkukuhkan dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini masyarakat Islam perlu membina kembali personaliti Islam supaya bertambah kukuh. Pengetahuan mengenai Islam hendaklah disebarkan dengan seluas-luasnya dan gerakan dakwah hendaklah diperhebatkan.

Masyarakat Islam hendaklah menyedari bahawa institusi keluarga dan syariat perkahwinan wajib dipertahankan kerana punca terbesar keruntuhan sesuatu masyarakat berpunca daripada kehancuran institusi keluarga dan sikap terhadap perkahwinan. Apabila keluarga telah runtuh tanggungjawab memelihara dan mengawal rakyat terserah kepada pemerintah. Sedangkan bagaiinana cekap sesebuah kerajaanpun ia tidak berupaya menjalankan tugas-tugas keluarga seperti memelihara, mendidik dan memberi kasih sayang kepada anak-anak. Tanpa didikan yang sempuma dan biinbingan yang wajar, anak-anak ini akan menjadi generasi yang pincang.

Kesimpulan

1 . Perkahwinan adalah cara hidup semula jadi manusia dan asas perkembangan masyarakat secara tersusun dan teratur. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Islam adalah menjamin penerusan perkembangan masyarakat secara sihat dan tersusun demi kesejahteraan ummat.

2. Perkahwinan adalah ikatan suci yang wajib dipertahankan dan merupakan pembaha hendak berpoligami atau tidak, pertimbangan yang adil hendaklah diberikan di samping tujuan dan roh berpoligami itu tidak dirosakkan. Dalam hal ini keharusan yang diberikan oleh Islam bukan bermakna galakan atau kebenaran yang boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Kehanisan berpoli gami bertujuan membela orang-orang yang tidak bernasib baik di dalam masyarakat. Berpoligami yang membawa kepada mengabaikan tugas terhadap anak-anak dan isteri adalah bertentangan dengan kehendak ketaqwaan.

7. Perancangan keluarga dalam pengertian menghadkan kelahiran anak tidak dapat diterima oleh Islam. Tetapi perancangan keluarga dalam pengertian memberi layanan lebih baik kepada keluarga, meningkatkan mutu kesihatan dan keselesaan hidup serta meningkatkan penglibatan teihadap amalan-amalan yang bermoral, adalah wajib di dalam Islam.

Siapa Anda Dalam Kehidupan Berkeluarga

Kita telah menjelaskan bahawa untuk memastikan suatu masyarakat itu berada dalam keadaan sihat dan harmoni, setiap keluarga yang lahir daripada masyarakat itu perlu dibina dengan kukuh kerana ia sebagai asas tertubuhnya sesebuah masyarakat.

Kita akan membicarakan siapakah yang tergolong dalam keluarga atau apakah ia definisi keluarga yang wujud dalam sistem kehidupan Islam. Adakah keluarga itu terdiri daripada suami, isteri, ibu, ayah, anak atau lebih jauh daripada itu?

Definisi keluarga dalam Islam adalah berbeza dengan definasi keluarga agama-agama lain. Di dalam Islam orang-orang yang ten-nasuk dalam takrif keluarga adalah seperti yang terdapat dalam sistem Faraid. Cuma di sana ada keluarga yang hampir dan ada keluarga yang jauh. Oleh itu orang yang termasuk dalam keluarga ialah:

- Suami isteri
- Datuk, nenek dan seterusnya
- Ayah, datuk dan seterusnya
- Anak, cucu dan seterusnya
- Adik beradik dan zuriatnya
- Ayah saudara, ibu saudara dan zuriatnya
- Lain-lain

Setiap individu dalam keluarga mempunyai hak, peranan dan tanggungjawab. Hak seorang tidak harus diketepikan dan setiap orang boleh menuntut haknya dengan sempuma. Misalnya, hak anak mendapat pusaka daripada ayah dan ibunya, hak isteri mendapat perlindungan daripada suami, hak wanita menentukan calon suami dan sebagainya.

Setiap individu dalam keluarga mempunyai hubung kait antara satu sama lain. la tidak boleh 1-ddup bersendirian tanpa mengambil kira orang lain. Hubungkait ini adalah termasuk dalam berbagai aspek-aspek kehidupan seperti di dalam melakukan kebaikan atau kejahatan, usaha untuk memperolehi kesenangan, menjaga nama baik keluarga dan sebagainya. Sebagai contoh, apabila seseorang itu mencipta rekod cemerlang dalarn hidupnya seperti menjadi seorang pemimpin yang dihormati, masyarakat akan menyebut si pulan itu adalah keluarga si pulan itu. Begitu juga jika rekod yang dicipta itu tidak baik, masyarakat akan mengaitkan juga nama keluarganya. Contoh yang lain, apabila seseorang itu berjaya dalam hidupnya menjadi seorang yang kaya atau hartawan. Orang ini hendaklah ineinbantu keluarganya yang miskin.

Bagi memastikan kehidupan keluarga berjalan dengan teratur dan harmoni, Islam menggariskan dengan terperinci peranan dan tanggungjawab seseorang sebagai ahli keluarga. Di dalam Islam keluarga bermula dengan suami dan isteri. Dari sinilah keluarga itu mula berkembang. Selepas itu lahirlah anak. Di sana ada ibu dan ayah mertua, ipar duai, keluarga sebelah suami, sebelah isteri dan sebagainya.

Peranan ahli keluarga

Bagaimana seseorang itu berperanan dalam hidup berkeluarga. Islam telah mengaturnya dengan lengkap dan terperinci. Seseorang itu perlu memahami dan melakukannya dengan penuh rasa tanggungjawab. Suami, isteri, ibu dan ayah, masing-masing mempunyai tanggungjawab yang berbeza. Pembahagian tanggungjawab ini diatur sedemikian rupa supaya wujud suatu disiplin @dup dalam keluarga itu. Dengan itu tidak ada perebutan tugas atau tolak menolak dalam menjalankan tugas masing-masing. Oleh sebab itu keluarga muslim yang benar-benar mematuhi disip@ya akan hidup aman, tenteram, tenang, gembira dan harmoni.

Di dalam Islam, suami atau bapa diberi peranan sebagai ketua keluarga. Dia wajib memimpin keluarganya ke jalan yang diredai Allah. Isteri dan anak-anak dikehendaki taat sepenuhnya kepada suami atau bapa. Menyediakan sara hidup juga adalah tanggungjawab ketua keluarga. Peranan yang diberikan kepada ketua keluarga ini tidak boleh disalahgunakan. Dia hendaklah bertindak sebagai penyelamat, bukan bertindak sewenang-wenangnya.

Seorang suami atau bapa hendaklah berilmu, jujur, ikhlas, berakhlak mulia, berrnoral, bijak, cekap dan tegas dengan kebenaran. Dia hendaklah berusaha menjadikan suasana damai sentiasa wujud dalam keluarganya. Peningkatan nilai murni di dalam kehidupan isteri dan anak-anak bergantung kepada kualiti suami atau bapa.

Isteri pula mempunyai peranan dan tugas yang berlainan iailu melayan dan membelai suami, mengatur rumahtangga, taat kepada suami dan mengasuh serta mendidik anak-anak menjadi insan bertaqwa. Anak wajib taat sepenuhnya kepada ibu dan ayah dalam batasan yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah, menghormati yang lebih tua, menjaga nama baik keluarga, tidak mengecilkan hati orang tua, memberi tumpuan kepada pelajaran, menjauhkan diri daripada pergaulan yang merosakkan dan seumpamanya.

Ibu mertua pula hendaklah sentiasa berusaha untuk mewujudkan suasana dan hubung baik dengan menantu dan keluarganya. Hubungan antara mertua dan menantu biasanya sangat sensitif. la perlu kepada perhatian khusus dan sifat berhati-hati. Jika perasaan salah seorang tersinggung, boleh menyebabkan kerenggangan di dalam keluarga.

Beberapa peranan yang dihuraikan di atas sudah cukup sebagai penjelasan bahawa setiap individu dalam keluarga mempunyai peranan yang berlainan. Antara satu sama lain ada hubung kait yang rapat di mana setiap orang tidak boleh melepaskan diri daripada yang lain. Misalnya seorang anak apabila bertindak di luar batasan, dia akan menyusahkan dan merisaukan orang tua. Bahkan lebih jauh dari itu dia akan menjejaskan nama baik keluarga. Demikian juga perlakuan di luar batasan ini, walaupun ia dilakukan oteh keluarga yang jauh, tetap mernberi kesan kepada nama baik keluarga tersebut kerana definisi keluarga bagi okang Islam amat luas.

Kenal Pasti Diri Dan Tingkatkan Usaha

Seseorang itu perlu mengenali dirinya,siapakah dia dalam keluarga, sebageti bapa? isteri? ibu? anak? sepupu? datuk? mertua dan sebagainya. Dari semasa ke semasa perlu menyoal diri, sudahkah berfungsi sewajarnya? Sudahkah menjalankan tanggungjawab? Adakah beraksi sebagai penyumbang atau beban kepada keluarga? Sebanyak mana sumbangan dan pengorbanan telah dilakukan demi kepentingan keluarga. Banyak lagi aspek-aspek lain yang perlu dipersoalkan.

Kunci penting, bagi hubungan yang kukuh sentiasa wujud di kalangan anggota keluarga, ialah rasa tangguizgjawab dan kasih sayang. Kalau tanggungjawab semata-mata ia akan menjadi kering dan tandus. Kalau semata-mata kasih sayang, ia boleh berubah. Maka dari itu perlu hubungan itu diwujudkan dengan rasa tanggungjawab dan penuh rasa kasih sayang. Dengan campuran ini semoga kehidupan keluarga menjadi taman indah yang didiami oleh insan-insan yang berupaya menilai dan menjaga keindahan dan keharmonian taman.

Hubungan yang baik hanya akan wujud jika sekiranya satu konsep pegangan atau aqidah yang kuat terhadap Allah terbukti dengan mengambil berat segala perintah-Nya. Dalam rumahtangga tidak ada pengawal peribadi yang mengawal seseorang sebagaimana kawalan di jalan raya. Kepatuhan kepada Allah sahaja yang dapat mengawal tindak tanduk manusia. Di sini jelas kepada kita agama memainkan peranan penting dalam kehidupan insan. Tanpa agama manusia akan sengsara walaupun mereka hidup dalam mahligai emas dan perak. Ia adalah perkara utama yang mesti diberi perhatian dalam membangun kehidupan sesebuah keluarga.

Ciri-ciri penting

Beberapa ciri penting adalah mustahak untuk menjadi pegangan setiap individu di dalam kehidupan berkeluarga yang mesti diberi perhatian setiap masa:

1. Sedari diri bahawa anda salah seorang ahli keluarga yang ada peranan, kewajipan dan tidak boleh melepaskan diri daripadanya.

2. Sentiasa baharui azam untuk meningkatkan pengetahuan agama, syaksiah, ilmu pengetahuan ke arah melahirkan insan berkualiti.

3. Suburkan sifat-sifat mahmudah dan kurangkan sifat-sifat mazmumah dalam amalan hidup sehari-hari.

4. Hidupkan sembahyang berjemaah, banyakkan membaca al-Quran dan hidupkan salam di kalangan keluarga.

PENUTUP

Peranan anda atau setiap individu dalam keluarga adalah sangat penting. Anda dan keluarga tentunya ingin bahagia dunia dan akhirat. Mereka yang berbahagia ialah mereka yang beriman, sentiasa beramal salih dan sentiasa menjadi manusia penyumbang. Bahagia sebenarnya ada dalam hati dan perasaan manusia.

BERDAKWAH DALAM ERA MULTIMEDIA

(Kertas kerja yg. telah dibentangkan dalam Seminar 'Islam dan Multimedia' di IKIM)

Oleh : Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah

1. PENDAHULUAN:

1.1. Alhamdulillah saya bersyukur kehadrat Allah dan berterima kasih kepada pihak penganjur yang telah memberikan peluang dan kepercayaan kepada saya untuk turut serta dalam seminar ini serta mengemukakan sebuah kertas kerja yang bertajuk 'Berdakwah Dalam Era Multimedia'. Mudah-mudahan kertas ini akan menjadi asas perbincangan yang berguna untuk memberi sumbangan yang lebih berkesan dalam melaksanakan tugas berdakwah. Saya memohon maaf atas apa-apa kekurangan dan kelemahan yang ada dan diharap kerjasama semua pihak yang mungkin menyempurnakan maksud dan tujuan seminar ini.

2. DEFINASI:

2.1. Untuk menjelaskan skop perbincangan dalam kertas ini, maka terlebih dahulu diterangkan definasi dua perkara asas dalam tajuk kertas ini, iaitu dakwah dan multimedia. Dakwah ialah 'usaha menyampai, mengajak atau menyeru manusia kepada mengenali Islam, menerima dan menghayatinya yang dilaksanakan menerusi kaedah, cara dan pendekatan tertentu'. Manakala multimedia pula ada beberapa definasi telah diberikan, antaranya ialah 'Penggunaan dua atau lebih jenis/bentuk media (video bergerak, audio, gambar, grafik, animasi, teks dan sebagainya) untuk menyampaikan maklumat'.

2.2. Jadi, apabila membicarakan mengenai berdakwah dalam era multimedia, maka ianya akan menyentuh samada penggunaan multimedia ini dibenarkan oleh Islam atau tidak dan apakah sikap pendakwah mengenainya serta apa pula masalah yang perlu diatasi berhubung dengan penggunaan multimedia dalam berdakwah.

3. MEDIA DAKWAH:

3.1. Kalau dilihat dan diikuti perkembangan Islam dari dahulu sampai sekarang, ternyata bahawa para da'i khususnya dan umat Islam umumnya tidaklah mengggunakan sesuatu media tertentu, dan nampaknya tidak pula menghadkan kepada hanya sesuatu media tertentu saja yang boleh digunakan dan dipakai dalam menyampaikan dakwah Islamiah di seluruh dunia ini.

3.2. Di Malaysia sejak dari dahulu lagi dakwah Islamiah telah disampaikan melalui lisan dan tulisan yang disebarkan kepada individu dan kumpulan, secara bersemuka atau menerusi penyebaran bahan-bahan tulisan dan sebagainya, malah selari dengan perkembangan zaman yang dilaluinya, dakwah Islamiah turut disebarkan menerusi filem, video, kaset dan sebagainya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dalam aktiviti dakwahnya telah menggunakan teknologi terkini termasuklah penggunaan internet.

3.3. Malah jika diteliti, penggunaan media elektronik terutama radio dan telivisyen sebagai media dakwah telah dipelopori dan dilaksanakan oleh kerajaan sendiri. Program-program yang disiarkan telah mendapat sambutan dan penerimaan yang hangat menyeluruh dari kalangan penontonnya.

3.4. Kini tamadun manusia terus membawa dan memperkenalkan kemajuan media yang lebih canggih dan diterima umum dan sekarang mereka berada dalam era yang dikenali sebagai era multimedia. Malaysia sendiri telah menerima kehadiran teknologi ini dan telah memperuntukkan sejumlah wang yang banayak untuk menjayakannya. Penguwujudan Koridor Raya Multimedia adalah bukti nyata penerimaan tersebut.

3.5. Melihat kepada sejarah lalu dan penerimaan umat Islam dalam menggunakan berbagai media yang wujud disepanjang zamannya, maka penerimaan multimedia sebagai alat berdakwah pada masa ini bukanlah suatu yang salah dan ditegah, malah adalah wajib selagi penggunaannya selari dengan ajaran Islam yang mulia.

3.6. Jadi, yang pentingnya ialah kesedaran umat Islam bahawa Islam tidak menghadkan kepada umatnya untuk menggunakan apa jua media yang boleh memberi kejayaan dalam usaha berdakwah di kalangan umat manusia seluruhnya.

4. CABARAN:

4.1. Sepanjang pelaksanaan dakwah di Malaysia, terdapat beberapa cabaran yang terpaksa dihadapi. Cabaran-cabaran itu ada yang berupa penyebaran ajaran salah dan menyeleweng, ajaran kepercayaan agama yang lain dari Islam dan pendedahan nilai-nilai serta budaya hidup yang negatif dan bertentangan dengan ajaran Islam. Penyebaran bahan-bahan ini ada dijalankan secara bersemuka dan tidak kurang juga yang menggunakan media cetak dan elektronik.

4.2. Bagi mengatasi pengaruh ajaran dan pendedahan bahan berunsur negatif tersebut, kerajaan telah menggunakan berbagai langkah untuk menerangkan kepada masyarakat umat

Islam mengenai ajaran Islam yang sebenarnya, supaya mereka tidak terpengaruh dan terperangkap dalam belenggu ajaran salah dan tidak berakhlak.

4.3. Selain dari itu kerajaan juga menguatkuasakan peraturan yang membolehkan bahan-bahan tersebut khususnya yang diimport disemak dan ditapis terlebih dahulu sebelum ianya dibenarkan untuk diedar bagi dibaca, didengar dan ditonton oleh rakyat

umum. Pada peringkat itu kawalan terhadap apa jua unsur yang tidak digemari dan bercanggah dengan kepentingan negara dan keselamatannya dapat dijalankan dengan berjaya dan berkesan.

4.4. Sekarang, kekebalan ini nampaknya kurang mampu dipertahankan sepenuhnya apabila teknologi canggih dan penggunaan multimedia terutama internet berkembang dengan pesatnya di dunia hari ini. Kini umat Islam khususnya di Malaysia terdedah kepada penyebaran maklumat yang salah mengenai Islam dan terdedah kepada nilai-nilai negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam.

4.5. Oleh itu rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam, mahu atau tidak mahu, terpaksa menyahut cabaran ini. Yang pastinya, umat Islam tidak boleh menyerah kalah dan membiarkan arus perkembangan ini berlalu dan mengancam mereka begitu sahaja. Sebaliknya dengan keazaman dan keyakinan yang penuh mereka turut menguasai dan mengambil manfaat daripadanya.

5. MASALAH:

5.1. Masyarakat umat Islam mestilah menerima bahawa multimedia adalah penting dalam penyebaran dakwah Islamiah pada masa ini. Namun dalam mempastikan ianya benar-benar berfungsi dan berkesan, ada beberapa masalah yang mesti diatasi. Masalah-masalah itu ada yang berkaitan dengan peribadi, struktur organisasi dan hubungan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat.

5.1.1. Penguasaan Ilmu:

i. Masalah yang agak ketara kini ialah kurangnya tenaga pendakwah yang mampu menggunakan teknologi ini. Akibatnya mereka lambat menyesuaikan diri samada untuk menyedia dan menyebar bahan-bahan dakwahnya dan juga lambat untuk memberi jawapan kepada berbagai masalah yang ditimbulkan menerusi media ini.

ii. Kurang keupayaan dalam menguasai bahasa Inggeris, juga merupakan masalah yang menyebabkan penggunaan multimedia kurang diminati oleh kalangan para da'i dan ulama Islam di negara ini. Sikap ini mungkin ada hubungan dengan apa yang terdapat dalam pepatah Melayu 'Tak kenal maka tak cinta'.

iii. Disamping terdapat dua masalah penting di kalangan para da'i dan ulama, maka satu lagi masalah yang tidak juga kurang pentingnya ialah kelemahan penguasaan ilmu Islam di kalangan pakar dan pengguna multimedia ini. Kekurangan ini menyebabkan mereka cuba mengelakkan diri dari terlibat secara aktif dalam kegiatan dakwah Islamiah. Sikap sedemikian boleh melambatkan kerja-kerja berdakwah terutama dalam masalah yang memerlukan tindakan yang cepat dan tepat.

5.1.2. Kurang Kerjasama:

i. Kejayaan sesuatu usaha, lebih-lebih lagi dalam pengggunaan teknologi moden lebih bergantung kepada sejauhmana kerjasama boleh diwujud dan ditingkatkan antara beberapa individu, beberapa institusi, beberapa organisasi dan sebagainya. Demikian juga sekiranya kejayaan berdakwah dalam era multimedia ini mahu dicapai dan dini'mati bersama.

ii. Nampaknya pada masa ini ada beberapa insitutusi dan organisasi Islam telah mengambil peluang dan menggunakan laman-laman web internet sebagai saluran dakwahnya. Masing-masing mempunyai 'home pagi'nya sendiri. Institut Kefahaman Islam Malaysia, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia adalah antara institusi dan organisasi Islam di Malaysia yang memberi sambutan yang terawal terhadap penguasaan multimedia ini; namun yang lebih penting dari itu ialah kerjasama yang lebih berkesan dan terarah dapat dibangunkan.

iii. Pada masa ini, belum nampak adanya suatu kerjasama dan penyelarasan yang berkesan di antara institusi dan organisasi tersebut dalam memenuhi keperluan masyarakat mengenai ajaran Islam dan dalam menangani isu-isu yang bertentangan dengan Islam yang disalurkan menerusi internet.

iv. Sepatutnya sudah ada suatu kerjasama dan penyelarasan yang berkesan yang sekurang-kurangnya melibatkan pembahagian tugas yang jelas antara berbagai institusi dan organisasi tersebut. Jika ini dapat dilakukan ianya akan menyemarakkan lagi kerja-kerja dakwah di negara ini.

5.1.3. Kurang Kefahaman:

i. Pada masa ini masih terdapat lagi kefahaman yang salah di kalangan umat Islam di negara ini mengenai tugas dan tanggungjawab berdakwah yang diletakkan oleh Islam ke atas bahu mereka. Masih ada yang beranggapan bahawa tugas menjalankan dakwah adalah 'fardhu kifayah' semata-mata dan hanya wajib ke atas mereka yang bergelar ustaz dan ulama sahaja, manakala yang lainnya tidak wajib. Fahaman ini mengakibatkan mereka kurang aktif lalu mengambil sikap berdiam diri atau berlepas tangan dari tugas-tugas berdakwah.

ii. Pada hakikatnya menjalankan tugas berdakwah adalah wajib 'fardhu 'ain' atas setiap orang Islam. Ertinya bahawa setiap orang Islam itu wajib menyampaikan ajaran Islam setakat apa yang diketahuinya. Mengenai hal ini tentulah mustahil dan tidak munasabah ada di kalangan orang Islam yang langsung tidak mengetahui apa-apa mengenai ajaran agamanya.

iii. Di samping kewajipan fardhu 'ain itu, Islam mewajibkan pula ke atas umatnya secara fardhu kifayah di mana sebahagian dari mereka mestilah mendalami ajaran Islam untuk menjadi pemimpin atau tempat rujukan masyarakat terutama dalam masalah-masalah yang lebih penting dan rumit. Jika tuntutan ini difahami secara jelas oleh seluruh umat Islam, maka penyebaran Islam tentunya menjadi lebih pesat dan berjaya.

iv. Bagi masyarakat awam umat Islam, mereka hendaklah melibatkan diri dalam kegiatan dakwah dengan mengajar apa jua ajaran Islam yang diketahui khususnya di kalangan keluarga sendiri. Mereka juga boleh membantu pihak-pihak bertanggungjawab dengan menyampaikan maklumat-maklumat mengenai kerja-kerja penyelewengan terhadap Islam oleh pihak-pihak tertentu yang mereka kesani dari internet dan sebagainya.

6. ISI KANDUNGAN:

6.1. Untuk mempastikan keberkesanan kegiatan dakwah dalam era multimedia ini, maka para perancang dan pelaksana dakwah mestilah mempastikan bahan yang disampaikan itu meliputi isi ajaran Islam, serta sesuai dengan kumpulan sasarannya yang berbagai-bagai dan berbeza, baik dari segi jantina, peringkat umur dan profesyen, mahupun dari segi latar belakang penguasaan ilmu Islam itu sendiri.

6.2. Tahap maklumat dan isi ajaran Islam yang dikemukakan mestilah sesuai, dengan mengambil kira keperluan mereka yang belum beragama Islam, mereka yang baru mempelajari Islam dan tidak kurang pentingnya bagi menghapuskan kekeliruan dan kesesatan yang dibawa oleh pihak-pihak tertentu yang berniat jahat untuk memecahbelahkan umat Islam dan menyelewengkan mereka dari ajaran Islam yang sebenar. Dengan mengambil kira keadaan ini, maka sudah pasti usaha berdakwah akan mencapai matlamatnya.

6.3. Skop kandungan pengajaran Islam yang dikemukakan mestilah juga mengambil kira aspek-aspek terpenting yang menjadi asas ajaran Islam itu sendiri. Disamping memberi penjelasan mengenai syariat Islam yang luas dan meliputi seluruh kehidupan manusia, maka aspek iman sebagai terasnya tidak boleh dipandang remeh dan tidak penting, sebaliknya aspek iman inilah yang wajib diutamakan disepanjang pelaksanaan dakwah.

6.4. Pada masa ini ada suara-suara yang mempersoalkan keberkesanan pendidikan Islam, terutama di kalangan remaja apabila mendapati gejala-gejala keruntuhan akhlak lebih ketara di kalangan mereka. Persoalan ini menginsafkan sekali, sehingga mampu menarik minat sebilangan besar umat Islam untuk mencari penyelesaiannya. Dan ternyata akhirnya bahawa jawapan kepada persoalan ini ialah usaha pengukuhan iman wajib diberi keutamaan dalam apa jua program pembangunan negara.

7. KESIMPULAN:

Dari penjelasan yang telah diberikan, maka dapatlah disimpulkan bahawa:

i. Penggunaan multimedia dalam berdakwah adalah sangat membantu dan berkesan. Ianya mestilah diterima dengan baik dan dipergunakan sebijak mungkin.

ii. Program memberi dan meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi moden dalam mutimedia di kalangan pendakwah dan ulama mestilah diadakan dan dipertingkatkan, manakala program pengukuhan ilmu teras Islam pula diberikan kepada para pakar Muslim dalam bidang multimedia, agar kepesatan dan keberkesanan dakwah dapat dicapai.

iii. Suatu mekanisma penyelarasan yang berwibawa dan berkesan mestilah dibentuk bagi mempastikan kegiatan dakwah menerusi multimedia dapat dilaksanakan dengan teratur dan rapi serta menepati pada sasarannya. Suatu gabungan dan jalinan yang kuat antara pakar-pakar Muslim dalam pelbagai bidang dan antara institusi dan organisasi Islam yang berwibawa adalah dinanti-nantikan.

iv. Aspek iman hendaklah menjadi fokus utama dalam menyampaikan dakwah dan menjadi asas terpenting dalam membena umat Islam yang kuat dan mampu mengatasi segala cabaran yang dihadapi baik pada masa ini mahupun pada masa akan datang, samada cabaran dari multimedia sendiri atau lain-lain cabaran yang terdapat dalam masyarakat.

8. PENUTUP:

Demikianlah apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ianya dapat memberi manfaat dalam usaha meningkatkan lagi keberkesanan dakwah Islamiah di negara ini. Akhirnya sekali lagi dipohonkan kemaafan atas apa-apa kelemahan dan kekurangan

Nota PSI - Usul Fiqh

USUL FIQH

By at 11 February, 2009, 10:49 am

Muthlaq dan Muqayyad (1)
Dr. H Afifi Fauzi Abbas, M.A.

Kerangka dasar pemikiran keagamaan Muhammadiyah adalah ar-ruju’ ila Al-Qur’an wa As-Sunnah al-Maqbulah dan tajdid ad-din. Kerangka dasar tersebut perlu dikembangkan dalam metodologi dan manhaj yang konkret dalam perkembangan pemikiran Muhammadiyah.

Lafal-lafal Al-Qur’an dan As-Sunnah mengandung arti dan maksud tertentu dari syari’, di mana para ulama berusaha menggali dan mencari tahu akan maksud yang sebenarnya. Salah satu upaya para ulama menggali hukum yang dimaksud adalah dengan memahami lafal-lafal atau ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam nash-nash tersebut.

Dalam memahami nash dan mengistin-bathkan hukum, pendekatan kebahasaan mutlak diperlukan sebagai langkah awal berijtihad. Pendekatan kebahasaan akan mampu menuntun mujtahid dalam upaya menghindari kesalahan metodologis dalam berijtihad.

Problematikanya muncul ketika upaya untuk kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah tersebut diimplen-tasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cara, metode, atau pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami, memaknai Al-Qur’an dan As-Sunnah. Di antaranya adalah dengan cara tekstual/longitudinal/tahlily dan kontekstual/tematik. Coraknya juga banyak; ada tafsir filologis (yang menggunakan ilmu-ilmu linguistik, filologi, sintaksis, semiotik, stilistik, retorika sebagai perangkat pendukung untuk memaknai Al-Qur’an dan As-Sunnah), tafsir ahkam (tafsir eksoterikmengambil pengetahuan dari teks berupa kualifikasi-kualifikasi hukum), tafsir historis (tafsir bir-riwayah/bil-ma’tsur), tafsir teologis (dilakukan untuk memperkuat opini-opini doktrinal dari aliran-aliran teologi), tafsir filosofis (tafsir mistis dengan menggunakan ta’wil esoteris), tafsir mistis (tafsir esoteris), tafsir ilmy (ilmiyah), tafsir estetik (metafor) dan lain-lain. Di samping itu semua, ada juga beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memaknai teks-teks Al-Qur’an dan As-Sunnah, yaitu ada pendekatan bayani, burhani, dan irfany.

Sebagai gerakan dakwah dan tajdid fil Islam, Muhammadiyah selalu menjadikan Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah Al-Maqbulah sebagai titik tolak pergerakannya, dan menjadikannya sebagai tolok-ukur untuk melihat perjalanan dari hasil kerjanya. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, pola tersebut semakin sulit untuk dipertahankan, karena ada kecende-rungan nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah Al-Maqbulah hanya dipahami secara tekstual, sehingga tidak lagi memadai untuk merespon perkembang-an peradaban manusia. Wacana tentang ini bahkan sangat marak saat ini di kalangan AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah), dan kecendrungan ini tentu saja ada positifnya, di samping juga banyak negatifnya. Di sinilah pentingnya manhaj/qaidah yang dapat dijadikan acuan bersamadikenal dengan manhaj/qaidah Majelis Tarjih.

Secara ideal, qaidah Majelis Tarjih berguna untuk menyamakan prinsip dan pandangan di kalangan ulama Muham-ma-diyah dalam soal pendekatan dan metode kajian. Keperluannya sekurang-kurangnya ada dua, pertama: untuk menyatukan pandangan tentang metode analisis, sehingga dapat dijadikan acuan bersama dalam proses kajian di ling-kungan Muhammadiyah. Kedua, menyamakan prinsip dan pandangan di kalangan warga persyarikatan dalam soal pendekatan/metode kajian sehingga jika terdapat perbedaan tidak lagi pada hal-hal yang mendasar, akan tetapi pada ketajaman dan keseksamaan dalam proses analisis-nya. Kaidah tersebut secara praktis digunakan sebagai acuan dalam proses kajian dan analisis bagi Majelis Tarjih.

Pada pendekatan bayani yang merupakan studi filosofis terhadap sistem bangunan pengetahuan yang menempatkan teks (wahyu) sebagai suatu kebenaran mutlak. Metode ini bertumpu pada pemahaman makna lafal sebagai bahan perumusan pesan-pesan yang dikemukakan suatu lafal. Secara umum metode analisis bayani ada empat macam:

1. Dilihat dari perspektif kedu-du-kan lafal (al-wad’). Metode analisis ini sesuai bentuk dan cakupan maknanya. Berkaitan dengan ini, Muhammadiyah menggunakan analisis lafal amar dan nahy, am dan khas, muthlaq dan muqayyad, serta lafal musytarak.

2. Dilihat dari perspektif peng-gunaan lafal (al-isti’mal). Me-tode analisis ini sesuai de-ngan maksud pembicara dalam me-nyam-paikan pembi-cara-an-nya. Berkaitan dengan ini, Muham-madiyah menggunakan kaidah analisis haqiqy dan majazy, sharih dan kinayah.

3. Dilihat dari perspektif derajat kejelasan suatu lafal (darajah al-wudluh). Muhammadiyah menggunakan analisis wadhih dan mubham, muhkam dan mutasyabih, mujmal dan mufas-sar, zahir dan khafy.

4. Dilihat dari perspektif dalalah (kandungan makna) suatu lafal (thariqah al-dalalah). Muham-madiyah menggunakan analisis dengan melihat konteks; sehing-ga dapat dibedakan menjadi: dilalah al-ibarah, dilalah al-isyarah, dilalah an-nash dan dilalah al-iqtidla’.Bagi Muhammadiyah, pendekatan bayani ini tetap sangat diperlukan dalam rangka komitmennya yang konsisten kepada teks, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah al-Maqbulah, meskipun tidak harus berlebihan.

Pada tulisan-tulisan tentang manhaj tarjih terdahulu, penulis telah berupaya mengemukakan tentang; amar dan nahyi, ‘am dan khash, maka pada kali ini penulis mencoba menjelaskan ten-tang al-muthlaq dan al-muqayyad. Dan muthlaq wal muqayad merupakan salah satu metode dalam rangka menggali hukum yang telah disepakati oleh ulamaPengertian al-Muthlaq dan al-Muqayyad

Muthlaq berarti umum, tidak terikat (Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia: 862), sedangkan secara difinitif ada beberapa definisi yang dita-war-kan oleh para ulama Ushuliyyun. Misal-nya Muhammad Khudarî Bek mem-berikan difinisi: “Muthlak adalah lafaz yang memberi petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lafzi.”


“Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”

(HR. Al-Bayhaqi).


Sedang Al-Amidi (w. 631 H) mendefi-nisikannya sebagai berikut: “Lafaz yang memberi petunjuk kepada yang diberi petunjuk (madlul) yang mencakup dalam jenisnya.” Ibn Subki (w. 771 H) mendifinisikannya sebagai berikut: “Muthlak adalah lafaz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tan-pa ada ikatan apa-apa.”

Meskipun para ulama ushul fiqih mendefinisikan konsep muthlaq dengan berbeda-beda, namun pada intinya mere-ka sepakat untuk menyatakan bah-wa muth-laq itu ialah penunjukan lafal ter-hadap suatu entitas, sebagaimana ada-nya, yakni menunjuk kepada satuan yang ter-sebar pada jenisnya, tidak dilekati se-cara lafzhiy dengan qayd yang memba-tasi ketersebarannya (A. Wahâb Abdus Salâm Thawîlah, Atsar al-Lughah fî Ikhtilâf al-Mujtahidîn: 409).

Contohnya, lafal raqabah dalam surat Al-Mujaadalah [58] ayat 3: “Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, ke-mudian mereka hendak menarik kem-bali apa yang mereka ucapkan, ma-ka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah, yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Ma-ha Mengetahui apa yang kamu kerja-kan.”

Dan juga lafal waliy dalam Hadits: “Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Al-Bayhaqi).

Lafal raqabah dan waliy itu disebut secara ithlâq (lafaz muthlaq); di samping mencakup entitas (afrâd)-nya yang banyak masing-masing menunjuk kepada satu raqabah yang tidak tertentu di antara berbagai jenis raqabah dan satu wali yang tidak tertentu di antara berbagai jenis wali.

Lafal muthlaq dari segi meliputi sejumlah afrâd-nya, adalah sama dengan lafal ‘âm, namun antara keduanya terda-pat perbedaan yang signifikan. Lafal ‘âm itu umumnya bersifat syumuli (meling-kupi), sedangkan keumumam lafal muth-laq bersifat badali (meng-ganti). Umum yang bersifat syumuli itu adalah kulli (ke-seluruhan) yang berlaku atas semua satu-an, sedangkan ‘âm badali adalah kulli da-ri segi tidak terha-lang untuk menggam-barkan terja-dinya kebersamaan, tapi tidak meng-gambarkan setiap satuan-satuan, ha-nya meng-gambarkan satuan yang me-liputi.

Para ulama usul fiqih juga mendi-fini-sikan konsep muqayyad (yang di-ikatkan pada sesuatu) dengan ber-beda-beda, yang pada intinya ialah penun-jukan lafal ter-hadap suatu entitas yang dilekati atri-but tertentu yang mengurangi jangkauan ketersebarannya atau terha-dap suatu enti-tas yang terbatas. Con-toh–nya lafal ra-qabah mu’minah dalam surat An-Nisa [4] ayat 92; di mana kata raqabah dilekati de-ngan atribut mu’-minah, sehingga yang dituntut ialah pembebasan raqa-bah mu’minah (budak yang muk-min), bukan semba-rang raqabah (budak).

Contoh lainnya, lafal syahraini mutatabi’aini (dua bulan berturut-turut) dalam surat An-Nisaa’ [4] ayat 92; di mana kata syahraini (dua bulan) dilekati dengan atribut muta-tabi’aini (berturut-turut). sehingga, yang dituntut ialah berpuasa syahraini mutatabi’aini (dua bulan ber-turut-turut), bukan sembarang puasa dua bulan semata (syahraini) (Mustafâ Said Al-Khîn, Atsar Ikhtilâf fî al-Qawâid al-Ushûliyyah ala Ikhtilâf al-Fukahâ’: 248).

Sedangkan at-taqyîd adalah suatu upa-ya memahami makna ungkapan muth-laq dalam suatu nash dengan meng–hubungkannya kepada ungkapan mu-qay-yad pada nash lain. Qayyîd itu ada yang berbentuk sifat seperti contoh bu-dak mukmin, dan juga qayyîd dalam ben-tuk syarat, seperti contoh puasa dua bu-lan berturut-turut.

Perbedaan antara muthlaq dan mu-qay–yad itu adalah, bahwa muthlaq me-nunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada suatu keterangan yang mengikatnya dan tanpa memerhatikan satuan serta jum-lah. Sedangkan, muqayyad menun-juk kepada hakikat sesuatu tetapi mem-per-hatikan beberapa hal, baik jum-lah, atau sifat dan keadaan. Hal, sifat, kea-da-an atau jumlah itulah yang disebut de-ngan qayyîd.?

Sunday, August 2, 2009

Kesilapan Perlukan Tarbiyah

assalamualaikum w.b.t.

pejam celik pejam celik rupanya sudah di bulan Sya'ban dan juga Ogos. bagi kebanyakan pelajar tingkatan 5 khususnya yang bakal menduduki SPM tahun ini cukuplah besar debarannya dari hari ke hari. tambahan pula, pada bulan hadapan insya-Allah kami akan menjalani peperiksaan percubaan SPM. ini adalah sebagai langkah-langkah untuk menghadapi peperiksaan sebenar amnya.

sebenarnya, sesuatu kesilapan itu adalah fitrah bagi seseorang manusia itu. mengapa? kita seringkali ditimpa berbagai-bagai kerumitan dalam menjalani kehidupan yang penuh pancaroba ini. sememangnya, kita memerlukan seseorang untuk mentarbiyah diri kita agar kita akan menjadi pemimpin kepada orang lain kelak. secara tidak langsung, rakan sebaya adalah yang paling sesuai untuk kita berkongsi kisah suka dan duka.

dalam masa yang sama, tarbiyah ataupun pembimbing perlukan banyak kesabaran dalam memahami sesuatu konflik yang dihadapi oleh seseorang individu itu. lebih penting lagi, kita semestinya perlu mendalami serta memahami situasi seseorang itu malah kita sendiri perlu bayangkan bahawa kita sedang berada di tempat mereka. maka, implikasinya kita akan turut terkesan dengan kata-kata kita sendiri termasuk seseorang individu tersebut.

penghujung kata, marilah sama-sama kita mengharapkan keredhaan Allah sepanjang masa lebih-lebih lagi dalam bulan yang penuh kasih sayang ini.

sekian, terima kasih.

wassalam.

Skrip Al-Qur'an

Skrip As-Sunnah

Media Massa